Tipy na letní výlety

V roce 1969 byla vytvořena Chráněná krajinná oblast Jeseníky. Nacházejí se zde čtyři národní přírodní rezervace a celkem patnáct přírodních rezervací. Celá oblast je známá pro svůj atraktivní horský terén, ale nachází se zde i velké množství nížin. Turistům nabízí čistý a svěží vzduch a krásný pohled na horské masívy, obrovské lesní komplexy, množství nádherných vodopádů, průzračných bystřin, bohatou květenu.

ALFRÉDKA

Pěkný pohodový 6 km výšlap z Karlova pod Pradědem na bývalou chatu Alfrédku. Funguje zde sezónní občerstvení ve Stánku U Alfrédky. Více informací zde.
Alfrédka na www.mapy.cz.


PRADĚD

Nejvyšší vrchol Hrubého Jeseníku i celé Moravy dosahující 1491 m n.m. Na samém vrcholu stojí telekomunikační věž s jedinečným rozhledem. Za jasného počasí lze spatřit Krkonoše na západě, Vysoké Tatry na východě a na jihu téměř celou Moravu. V zimním období lze lyžovat v místním rozsáhlém areálu. Více informací zde.

JESENÍK

Město s klimatickými lázněmi využívající i vodoléčbu Priessnitzových metod. Více informací zde.

JESKYNĚ NA POMEZÍ

Jeskyně s bohatou krápníkovou výzdobou i s jeskynními dómy. Krápníky při poklepu vydávají zvuk připomínající zvonkohru. Více informací zde.

JESKYNĚ NA ŠPIČÁKU

Jeskyně se srdcovitým nebo vejcovitým tvarem chodeb. V Ripperově sále, velkém jeskyním dómu, se pravidelně konají koncerty. Více informací zde.

REJVÍZ

Příjemná procházka v přírodní rezervaci po haťovém chodníčku k Velkému mechovému jezírku uprostřed rašelinišť. Náhorní planina bývá nazývána Moravskou Sibiří. V místní restauraci mají židle vyřezávaná opěradla s podobou štamgastů. Více informací zde.

ČERVENOHORSKÉ SEDLO

Turistické centrum v sedle hřebenu Hrubého Jeseníku. Východisko na Vozku - skálu s kruhovým výhledem, opředenou pověstmi. Více informací zde.

BRUNTÁL

Město lákající k návštěvě svou památkovou zónou a zámkem s muzeem. K odpočinku lze využít služeb krytého i venkovního bazénu. Více informací zde.

SOVINEC

Rozsáhlý hradní komplex. Více informací zde.

SLEZSKÁ HARTA

Vodní nádrž na řece Moravici. Část vyhrazena i pro rekreaci. Možnost koupání v koupališti. Více informací zde.

DLOUHÉ STRÁNĚ

Přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně tvoří dvě nádrže - horní a dolní, které spojují přiváděcí tunely. Vlastní elektrárna se skrývá v nitru hory. Více informací zde.

UHLÍŘSKÝ VRCH

Dominantu Bruntálska tvoří výrazný kopec - jedna z našich nejmladších sopek. V tufovém lomu lze pozorovat strukturu vulkánu i s průvodními jevy, jako jsou velké sopečné pumy. Na vrcholu stojí barokní poutní kostel, ke kterému vede lipová alej. Více informací zde.

VELKÉ LOSINY

K návštěvě láká zámek z období pozdní renesance nebo papírna s muzeem, kde se dodnes vyrábí ruční papír. Odpočinout si můžete v lázeňském parku s termálním koupalištěm. Více informací zde.

RABŠTEJN

Hradní zřícenina ze 13. století na dvouskalních hrotech. Oblíbené horolezecké cvičné skály.

Více informací zde.


VENUŠINA SOPKA

Typická sopka s dobře patrným kráterem. Více informací zde.

VRBNO POD PRADĚDEM

Horské město s koupalištěm s vyhřívanou vodou. Více informací zde.

REŠOVSKÉ VODOPÁDY

Leží na říčce Huntavě a nejvyšší stupeň je 10 metrů vysoký. Atraktivní je zvláště v období s vyšším průtokem vody. Více informací zde.

KARLOVA STUDÁNKA

Klimatické lázně s léčivými prameny v anglickém parku přecházejícím do smrkových lesů. Lázně díky architektuře roubených lázeňských domů mají svou jedinečnou romantickou atmosféru. Východisko k vodopádům Bílé Opavy. Více informací zde.

VELKÁ KOTLINA

Velká kotlina, patřící k přírodovědecky nejvýznamnějším lokalitám střední Evropy, se pestrostí přírody, druhovým bohatstvím rostlin a živočichů řadí na první místo v pohořích Krkonošsko - Jesenické soustavy. Vytvořila se tu pestrá mozaika nejrůznějších stanovišť, od suchých vyhřívaných strání až po stále chladná prameniště, od hlubokých, nikdy nepromrzajících humózních půd až po holou skálu. Vyskytují se zde druhově neobyčejně bohatá a unikátní rostlinná a živočišná společenstva (např. jitrocel tmavý sudetský, hvozdík kartouzek sudetský, šabřina tatarská, hvězdince alpská; endemický motýl okáč sudetský, linduška horská, či myšivka horská). Na celoevropský význam Velké kotliny upozornil již v roce 1840 botanik Sendner, když ji přirovnal k proslulé alpské Gamsgrube. Trasa se vyznačuje středně těžkým terénem a je dlouhá 11 km. Více informací zde.